De homo economicus in ere hersteld

Door Rutger Huitema

De homo economicus, een door de liberale filosoof John Stuart Mill geïntroduceerd begrip, behelst het concept van de mens als een individuele actor die naar zijn aard economisch is. J.S. Mill was een negentiende eeuwse denker die liberalisme, economie en pragmatisme (nutsdenken) met elkaar trachtte te verbinden. Hij beschouwde de mens “as a being who inevitably does that by which he may obtain the greatest amount of necessaries, conveniences, and luxuries, with the smallest quantity of labour and physical self-denial with which they can be obtained”.

Je

Lees meer… De homo economicus in ere hersteld

NLP als kennis of NLP integreren in je ZIJN

Door Karin Elshout -van Gaal

NLP enkel als kennis vind ik persoonlijk hetzelfde als iemand die communicatieleer gestudeerd heeft en zelf iedere dag ruzie heeft. Er zijn mensen die alle modellen en technieken -of dat nou NLP of therapeutisch is- kunnen benoemen en toepassen maar het zichzelf niet eigen hebben gemaakt. In mijn ogen heb je dan eigenlijk niks geleerd. Want wat heb je aan kennis als je het in jezelf, in je diepste ZIJN, niet geïntegreerd hebt?

NLP als kennis of NLP integreren in je ZIJN

Ik griezel

Lees meer… NLP als kennis of NLP integreren in je ZIJN

Werken met een genogram

Door Karin Elshout -van Gaal

Ik maak met (bijna) iedere cliënt een genogram. Ten eerste omdat ik het fijne manier vind om namen en jaartallen te noteren en ten tweede omdat het genogram een hoop patronen zichtbaar maakt, zowel voor de cliënt als voor mij.

Een genogram is een overzicht van het familiesysteem. Een genogram wordt vaak gebruikt als ingang voor de gesprekken. Het gesprek verloopt dan via de het genogram. Het brengt de familie in kaart van tenminste 3 drie generaties. De gegevens bieden naast overzicht inzicht in de

Lees meer… Werken met een genogram

De positieve intenties van Raskolnikov

Door Rutger Huitema

De uit NLP afkomstige stelling ‘achter elke gedraging schuilt een positieve intentie’ roept vaak heftige emoties op. De suggestie is dat zelfs de meest gruwelijke daden zijn de resultante van een (soms diep verborgen) verlangen naar liefde, heelheid, harmonie of groei, dus qua intentie positief. Deze vooronderstelling is niet bedoeld om ‘anything goes’ te prediken, maar om een alternatief licht te doen schijnen op wat in de rechtspraak veroordeeld wordt als misdaad.

Een exemplarisch voorbeeld kunnen we halen uit de canon van de wereldliteratuur. In 1866 publiceerde

Lees meer… De positieve intenties van Raskolnikov