Inductief en deductief leren

Door Rutger Huitema

Toen ik begon met bloggen stelde Luuk Sastra mij voor om een blog te schrijven over ‘inductie’ en ‘deductie’. Inductie en deductie zijn begrippen uit de kennisleer; zij vormen een begrippenpaar om totstandkoming van kennis mee aan te duiden. Van oudsher bestaat een filosofische discussie over de geldigheid van inductieve en deductieve redeneerwijzen. Mij is het hier niet om te doen. Ik zal slechts uitleggen wat de begrippen inhouden en hoe ze in NLP geïntegreerd worden. Dat kan omdat men in de psychologie naar inductie en deductie

Lees meer… Inductief en deductief leren