Communicatiemodel NLP

Door Karin Elshout -van Gaal

Per seconde komen er zo’n 4,6 miljoen eenheden aan informatieprikkels op ons af. Deze worden door onze zintuigen waar genomen.  Als we deze chaos aan informatie bewust zouden moeten waarnemen, zijn we direct overweldigd. Vanaf het moment dat die externe prikkel (een beeld [visueel], een geluid of een woord [auditief], een aanraking [kinesthetisch], een geur [olfactoir], een smaak [gustatoir]) wordt waargenomen, beginnen onze hersenen een proces van verwerking. Daarbij passeert die informatie een aantal filters, die onder andere te maken hebben met de wijze waarop wij een interne voorstelling hebben gevormd van de wereld om ons heen (iemands wereldbeeld).

We filteren we de informatie  die op ons afkomt onbewust op drie manieren: Communicatiemodel NLP

  1. Weglaten van bepaalde informatie. Zonder het weglaten van informatie voelen wij ons overladen met indrukken die wij bewust niet kunnen verwerken.
  2. Vervormen van informatie. Vervorming treedt op wanneer wij onze huidige ervaring baseren op een verkeerde representatie van zintuiglijk indrukken.
  3. Generaliseren van informatie. Op basis van enkele gebeurtenissen trekken wij globale conclusies die wij vervolgens voor waar aannemen.

We kunnen diverse filters onderscheiden zoals: taal, herinneringen, beslissingen, waarden, overtuigingen, attitudes, etc. Al deze filters spelen een belangrijke rol in wat een externe gebeurtenis met ons doet.

Het communicatiemodel geeft inzicht in de interne communicatie die op onbewust niveau bij ons plaats vindt. Tevens geeft het inzicht in het effect van die interne communicatie op ons eigen gedrag.

Communicatiemodel NLP

In Jip & Janneke taal: 

Dat er misverstanden en conflicten kunnen optreden bij een gesprek lijkt ergens maar logisch zodra je begrijpt hoe communicatie vervormd wordt door ons eigen brein. Iedereen heeft een eigen model van de wereld. Wanneer iets gebeurt, dan ontvang je dat via zintuiglijke kanalen (visueel-kijken, auditief-horen, kinesthetisch-voelen, olfactorisch-ruiken en gustatief-proeven).

Iedereen heeft een eigen voorkeurskanaal voor het opnemen van prikkels (jouw gesprekspartner dus ook). Deze prikkels worden op hun beurt nog eens door iedereen anders verwerkt in het brein. Woorden worden weggelaten, beelden worden vervormd, er wordt van alles veralgemeend, en dan gaat er ook nog eens door een saus van je eigen taal, herinneringen, beslissingen, waarden en normen en je overtuigingen overheen.

Dit model is een hulpmiddel om ons het volgende de leren:  wanneer je je gedrag wilt veranderen, dan dien je jouw filters te veranderen. En dat leer je tijdens de NLP Practitioner opleiding.

 

 

Comments are closed.