De cirkel van invloed en betrokkenheid

Door Karin Elshout -van Gaal

De cirkel van Covey helpt om anders te kijken naar de dingen waarmee we bezig zijn.  De cirkel van invloed en betrokkenheid

We zien drie cirkels:

De cirkel van betrokkenheid

In deze cirkel spelen zich verschillende zaken en dingen af die ons bezighouden en die ook invloed op ons hebben. Maar wij hebben helemaal geen invloed op die zaken of dingen! Het is éénrichtingsverkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersregels, of aan de beslissing van een rechter. Wanneer men zich richt op de cirkel van betrokkenheid, de buitenste cirkel, is men veel bezig met dingen waar men niets (meer) aan kan doen. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen dat het aan onze opvoeding ligt, aan de politiek of aan de maatschappij. Het resultaat is dat wij ons machteloos voelen, niet in staat iets aan de situatie te veranderen. We zijn nu vooral bezig met reageren op wat ons overkomt. Wanneer wij opereren binnen onze Cirkel van Betrokkenheid, verspillen we eigenlijk energie aan zaken waarop wij toch geen (of zeer weinig) invloed uit kunnen oefenen. Covey noemt dat reactief.

De cirkel van invloed

In deze cirkel zitten de dingen waar wij wél invloed op hebben. We kunnen hierbij denken aan de plannen, of aan ons huishouden en we kunt wel iets aan onze eigen gezondheid doen. De houding van mensen die zich richten op deze cirkel is veel positiever. De aandacht is meer gericht op zichzelf, waar verandering plaats kan vinden, in plaats van zich druk te maken over omstandigheden. Opvallend genoeg wordt onze invloedssfeer vanzelf groter als wij dit principe langdurig toepassen. We zullen steeds meer manieren ontdekken om meer mensen en omstandigheden positief te beïnvloeden. Als wij opereren binnen onze Cirkel van Invloed levert dat in de regel een gunstig resultaat op, (let hierbij op dat e.e.a. ten koste kan zijn van iets nog beters). Covey noemt dat proactief.

De cirkel van invloed en betrokkenheid

Helemaal in het midden vinden we het Centrum van Aandacht

De meest effectieve wijze om onze tijd en energie te gebruiken ligt doorgaans in de binnenste cirkel: het Centrum van Aandacht. Binnen deze cirkel vallen alle dingen waar wij bij betrokken zijn en direct invloed op kunnen uitoefenen. Vaak liggen deze zaken in één lijn met onze missie. Wanneer wij doelen bepalen en weten te realiseren binnen ons Centrum van Aandacht, dan maximaliseren we de toepassing van onze tijd en inspanningen.

 

Ga nu eens voor jezelf na waar jij je tijd aan besteed en schrijf deze dingen op in de bijbehorende cirkel 

  • Bij welke cirkel heb je het meest opgeschreven?
  • Werkt dit voor je?
  • Hoe zou je het anders willen en kunnen doen?
  • Schrijf dit op en wordt je zo bewust van je energiegevers en energievreters

Comments are closed.