IQ, EQ en SQ

Door Karin Elshout -van Gaal

 

De intelligentie van iemand wordt vanouds uitgedrukt in een IQ (Intelligentie Quotiënt) score.

Een hoog IQ is echter geen garantie voor EQ IQsucces in het leven. Daarvoor heb je ook emotionele intelligentie nodig. Langzamerhand wordt bekend dat naast IQ (denkkracht) en EQ (emotionele intelligentie, gevoel) ook Spirituele intelligentie (SQ) essentieel is om succesvol te zijn.

IQ, EQ en SQ

IQ: De analytische, rationele intelligentie om logische en strategische problemen op te lossen.

De IQ score is afgeleidt van een verzameling gestandaardiseerde tests,  met het doel om de cognitieve vaardigheden van een persoon vast te stellen. Herhaalde proeven bij de zelfde persoon, wijzen uit dat diens testuitslag soms tot twintig punten kan afwijken van een eerdere testuitslag, met verschillende oorzaken, zoals een slechte gezondheid, vermoeidheid, stress en concentratieproblemen. Daarnaast zijn de testen te manipuleren: door te oefenen kan iemand een hogere score behalen (circa 10% hoger is mogelijk).

De indeling van IQ-waarden volgens Wechsler WAIS-III is als volgt:

 • > 130     Hoogbegaafd
 • 120-129 Begaafd
 • 110-119 Boven gemiddeld
 • 90-109  Normaal
 • 80-89    Beneden gemiddeld
 • 70-79     Lichte verstandelijke beperking
 • 50-69     Matige verstandelijke beperking
 • 25-49     Ernstige verstandelijke beperking
 • < 25       Zeer ernstige verstandelijke beperking

EQ: De emotionele intelligentie,  in welke mate zijn mensen emotioneel vaardig.

Het is onduidelijk wat een EQ-test precies meet.Er zijn verschillende testen in omloop en deze zijn niet eenduidig. Zij brengen echter een aantal sociale vaardigheden in kaart.

De vijf belangrijkste EQ-eigenschappen die gemeten worden zijn:

 • Zelfkennis: het vermogen om de eigen denkwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden te kunnen inschatten en daar conclusies uit te trekken.
 • Optimisme. Mensen met een hoog EQ denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan.
 • Kunnen afzien: in hoeverre kan iemand het opbrengen om te werken aan iets wat men op lange termijn wil.
 • Empathie: het vermogen om zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.
 • Sociale vaardigheden. Mensen met een hoog EQ kunnen goed met  vreemden als met bekenden omgaan.

Het komt er op neer dat iemand met een bijzonder laag EQ als eigengereid kan worden omschreven, terwijl iemand met een hoog EQ conformistischer ( de neiging om zich aan te passen aan gedrag en opvattingen in een bepaalde groep) is aangelegd.

SQ: Bij Spirituele intelligentie gaat het over verbindend denken, bezieling, creativiteit, intuïtie & inzicht en zingeving.

SQ verbindt je IQ (ratio) met je EQ (emotie) of te wel je linker- en je rechterhersenhelft.

Spirituele intelligentie lijkt  meetbaar te zijn. Wetenschappers aan de Universiteit van Californië hebben een heuse ‘God spot’ in de menselijke hersenen ontdekt, die zich binnen de neurale verbindingen in de temporaalkwabben van de hersenen bevindt. Voor de duidelijkheid: dit heeft niets te maken met het feit of er wel of geen God bestaat. Het is puur een plek in ons brein die oplicht wanneer wij ons bezig houden met ‘het hogere’. Je SQ staat dus niet vast en is continue in ontwikkeling.

Er zijn verschillende kenmerken die duiden op een goed ontwikkelde spirituele intelligentie.

 • Het vermogen om flexibel te zijn: spontane en actieve aanpassing, maar ook het vermogen om lijden onder ogen te zien en dit ten goede aan te wenden.
 • Een hoge graad van zelfbewustzijn: je kunnen laten zich inspireren door visies en waarden van anderen en  anderen kunnen inspireren.
 • Verbondenheid zijn met je ziel, hetgeen tot een ervaring van heelheid en een besef van zingeving leidt.
 • In staat kunnen zijn om holistisch te denken en gemakkelijk verbanden kunnen zien tussen uiteenlopende gebeurtenissen.
 • Vaak is er sprake van een neiging om existentiële vragen te stellen en naar fundamentele antwoorden te zoeken.

SQ wordt gezien als de essentie van onze intelligentie en een onmisbare grondslag voor het functioneren van het IQ en EQ.

 

 

Comments are closed.