Metaforen binnen NLP

Metaforen binnen NLP 

NLP

NLP is voor een groot deel gebaseerd op het werk van Milton H. Erickson, een van de grondleggers van NLP. Erickson vertelde metaforen aan zijn cliënten en studenten om het leerproces te bevorderen. Hij zag metaforen als een mEen NLP metafoor is een hulpmiddel om iemand zelf oplossingen te lateniddel om inzicht, zelfreflectie of een nieuw bewustzijn te vergroten. Het is dus logisch dat het gebruik van metaforen een belangrijke plaats heeft binnen NLP.

Wat is een metafoor?

Een Metafoor is een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om iemand zelf oplossing te laten vinden bij een probleem. Het is een herkadering, waardoor de “ werkelijkheid” op een andere manier bekeken kan worden. Een metafoor in de vorm van een verhaal zal vaak voorgelezen worden. De oplossing die in het verhaal of het sprookje zit, er toe zal leiden dat het probleem in het echte leven ook verdwijnt.

Waarom worden er nu juist metaforen gebruikt?

Metaforen zijn helpend voor de andere persoon. Door de indirecte suggesties is er minder weerstand bij de ander. Het onbewuste van de ander snapt automatisch dat het verhaal een bepaalde boodschap bevat en gaat zelf de oplossing voor het probleem vinden.

Welke soorten metaforen zijn er?

Algemene; zoals: legenden, sagen, mythen, fabels en sprookjes.
Isomorfe; verhalen die speciaal voor iemand geschreven zijn . Deze unieke verhalen leggen de verbinding tussen gevoel en verstand en tussen het bewuste en onbewuste.

Comments are closed.