NLP Communicatiemodel vs de 5 G’s

Door Karin Elshout -van Gaal

NLP Communicatiemodel nlp_communicatiemodel

Dit is een model dat de weg uitlegt van input (stimulus van buiten) naar output (gedrag).

We nemen de buitenwereld waar via onze zintuigen. Via een uitgebreid intern proces worden de zintuiglijke waarnemingen omgezet in extern gedrag.
Per seconde komen er zo’n 4,6 miljoen eenheden aan informatieprikkels op ons af. Als we deze chaos aan informatie bewust zouden moeten waarnemen, zijn we direct overweldigd. Daarom filteren we deze informatie door onbewust dingen:

 • weg te laten
 •  te vervormen
 •  te generaliseren

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie vormen we een interne voorstelling, ook wel gedachtepatroon genoemd. Deze interne voorstelling is opgebouwd uit:

 • beelden
 • geluiden
 • gevoelens
 • interne dialoog
 • geur
 • smaak

De interne voorstelling en de fysiologie (houding) hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en dit stuurt uiteindelijk het gedrag. Voordat de interne voorstelling tot stand komt wordt de informatie vanuit de buitenwereld gefilterd. Op onbewust niveau wordt er als een ware een keuze gemaakt welke prikkels doordringen tot de interne voorstelling en welke niet. We filteren de informatie op basis van ons/onze:

 • begrip van tijd/materie/ruimte en energie
 • taalvermogen
 •  herinneringen
 • beslissingen die we eerder hebben genomen
 • metaprogramma’s ( ‘stijlen van waarnemen’: één van de meest onbewuste filters. Metaprogramma’s worden ook wel ‘sorteerstijlen’ genoemd omdat ze er voor zorgen hoe we informatie sorteren. Vanuit het onderzoek van George Miller weten we dat we in staat zijn per seconde tussen de 5 en 9 eenheden aan informatie bewust te verwerken. De metaprogramma’s zijn als het ware de ‘software’ die er voor zorgt aan welke eenheden  aandacht wordt besteed.)
 • waarden en overtuigingen
 • attitudes

Dit model toont aan dat ieder mens een unieke waarneming van de wereld heeft.  De werkelijkheid bestaat uit veel meer informatie dan wij bewust waarnemen. Alfred Korzybski: de kaart is niet het gebied. We nemen slechts de kaart waar,  het gebied is veel groter.

De 5 G’s

De Amerikaanse psycholoog Albert Ellis is de grondlegger van de Rationeel Emotieve Therapie (RET). De RET gaat er van uit dat het niet situaties zijn die mensen nare gevoelens bezorgen, maar dat de wijze waarop we denken daaraan ten grondslag ligt. In de laatste periode van zijn leven heeft Albert Ellis, de naam van RET veranderd in REBT. De nieuwe afkorting staat voor “Rational Emotive Behavioral Therapy”. De reden voor de naamswijziging is dat Ellis tot uitdrukking heeft willen laten komen, dat het bij RET niet alleen gaat om een cognitieve (= kennis-) therapie , maar dat het gedrag in de therapie moet “volgen”.

Ellis was vernieuwend in het ontwikkelen van een zelf-hulp methodologie. Het schema van de  5 G’s is hieruit ontstaan.5 G's

 • Gebeurtenis
 • Gedachten
 • Gevoel
 • Gedrag
 • Gevolg

Gebeurtenissen en de interpretaties hiervan leiden tot bepaalde gevoelens, die op hun beurt weer de gedragingen van iemand bepalen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de situatie waarin iemand zich op dat moment bevindt.

De REBT helpt ons inzicht te krijgen in de relatie tussen gedachten en gevoelens en de gevolgen daarvan. Andere keuzes en interpretaties van situaties leiden tot andere gedragingen en ervaringen.

 

NLP Communicatiemodel vs de 5 G’s

We zien dus bij allebei de modellen dat het in eerste instantie gaat over een vaststaande gebeurtenis. Daar kunnen we niets aan veranderen. Wél de manier waarop we er mee omgaan. We kunnen onze gedachten sturen. Het zijn twee modellen die hetzelfde resultaat willen bereiken en ook parallellen vertonen.

RET praat over gedachten, gevoel en gedrag (gevolg) t.a.v. een gebeurtenis. Door dit te analyseren kun je de cirkel doorbreken. Dit heeft tot gevolg dat je de gebeurtenis anders ervaart/interpreteert zodat je in de toekomst een ander, meer functioneel gedrag zult vertonen.

Het NLP communicatiemodel laat zien dat we een interne voorstelling maken die gestuurd wordt door gedachten, waardoor er een bepaalde fysiologie en stemming ontstaat. Dit leidt uiteindelijk tot een bepaald gedrag, wat weer een gevolg heeft. Je kunt leren hoe je deze informatie in je gedachten filtert en of dit effectief is. Verandering hierin kan in de toekomst leiden tot functioneler gedrag.

 

 

Comments are closed.