NLP (neuro) logische niveaus

Door Karin Elshout -van Gaal

Het model van (neuro)logische niveaus werd bedacht door Gregory Bateson, een Britse bioloog, antropoloog en filosoof. Het werd logische-niveaus-robert-diltslater verder uitgewerkt door NLP-expert Robert Dilts. Volgens Robert Dilts heet het model ‘de neurologische niveaus’ omdat verschillende logische niveaus een uiting van neurologische ordening zijn. Bateson ontdekte dat een verandering op een hoger niveau meteen effecten heeft op de niveaus daaronder.  Verandering op een lager niveau kán leiden tot verandering op een hoger niveau.

NLP (neuro) logische niveaus

De omgeving / context zijn de tijd- en plaatsgebonden omstandigheden. Het is datgene waar we op reageren, wat ons omringt.

 • Ik zie
 • Ik voel
 • Ik hoor
 • Ik ruik

Gedrag is datgene wat de ander met zijn/haar zintuigen aan jou kan waarnemen (je houding, je gebaren, je doen en laten, je stemgeluid…). Je gedrag kan bewust gestuurd worden, vanuit  het onbewuste spelen de hogere niveaus altijd  een rol.

 • Ik doe

Vaardigheden / capaciteiten zijn de kwaliteiten, talenten, inzichten, denkstrategieën, vermogens, hulpbronnen (resources) en tactieken van een persoon.

 • Ik kan

Overtuigingen zijn beweringen over jezelf, over anderen en over de wereld om je heen. Ze vormen jouw waarheid.  Het zijn generalisaties, criteria, normen, waarden en verwachtingen.

 • Ik vind het belangrijk dat..
 • Ik geloof dat..

Je identiteit is hoe je denkt  over jezelf als persoon. Het houdt in je gevoelens van uniciteit en eigenwaarde.

 • Ik ben (iemand die)..

De missie / zingeving  is je levensopdracht. Het bestaat uit de roeping en bezieling van je bestaan. Het is het fundament van je bestaan. In mijn therapeutische gesprekken komen de neurologische niveaus altijd wel een keer aan de orde.

 • Mijn cliënt geeft aan wat het probleem is. Ik luister naar het niveau waarop hij/zij dat het meest vertelt en sluit daarbij aan: backtracken en vragen stellen op het betreffende niveau.
 • Dan vat ik het gesprek samen en ga ik vragen stellen op een aansluitend (liefst één hoger of soms één lager) niveau. Ik zorg ervoor  dat alle niveaus aan de orde komen en vind het een sport om bij zingeving uit te kunnen komen :)
 • Op die manier kunnen we samen vaststellen wat de kern van het probleem is  zodat we samen gaan sparren over het oplossen van het probleem. Met als uitgangspunt: hoe ga je om met hetgeen je overkomt, want daar gaat het m.i. om.  logische niveaus

In NLP land zie je de neurologische niveaus meestal afgebeeld in de vorm van een piramide. Ik vind de ‘ui’ ook mooi, die kunnen we afpellen…

Comments are closed.