Opvoedingsstijlen

Iedere ouders heeft zijn/haar eigen aanpak als het om opvoeden gaat, met hun eigen manieren en gewoonten. Opvoedingsstijlen

De verschillende manieren van opvoeden kun je verdelen in 4 categorieën.

Opvoedingsstijlen

Opvoedingsstijl 1: Autoritair

Kenmerken: Veel regels. De ouder is de baas. Houdt het kind zich niet aan de regels dan volgt er een straf. De regels worden nauwelijks uitgelegd en de ouders geven weinig ruimte voor discussie.
Voordelen: Het kind weet heel precies wat zijn ouders van hem verwachten. Sommige kinderen kunnen (tijdelijk) baat hebben bij een autoritaire opvoeding.
Nadelen: Het kind kan angstig en volgzaam worden of juist opstandig en agressief. In ieder geval ontwikkelt het kind weinig zelfvertrouwen en weinig zelfstandigheid. Het kind leert niet om zelf te beredeneren waarom hij iets wil en kan moeilijk beslissingen voor zichzelf nemen. Deze dwingende manier van opvoeden kan voor veel strijd zorgen.

Opvoedingsstijl 2: Toegeeflijk (permissief)

Kenmerken: Veel aandacht voor de wensen en behoeften van hun kind. Het kind krijgt vaak  zijn zin en er worden weinig eisen aan hem gesteld.
Voordelen: Ouder en kind gelijkwaardig. Er zullen weinig conflicten zijn: het kind mag (bijna) alles.
Nadelen: Het kind leert geen grenzen kennen en het krijgt weinig feedback. Hierdoor wordt het kind wordt gemakzuchtig en leert niet om rekening te houden met anderen. Het reguleren van de emoties gaat vaak niet zodat het kind verdrietig, impulsief en agressief kan worden. Als het kind in de puberteit zit, kunnen de opvoeders hun invloed verliezen.

Opvoedingsstijl 3: Democratisch (autoritatief)

Kenmerken: Er zijn regels en er is tegelijkertijd oog voor de wensen en behoeften en ontwikkeling van het kind. De regels worden onderbouwd met argumenten. Het kind wordt gesteund en aangemoedigd.
Voordelen: Het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind worden gestimuleerd. Er is wederzijdse openheid tussen kind en opvoeder. Kinderen die op deze manier worden opgevoed, zijn vaak opgewekter en doen het iets beter op school. Ze hebben minder gedragsproblemen en zijn opgewassen tegen leeftijdsgenoten.
Nadelen: Het kind zal niet zonder meer gehoorzamen; het wil argumenten horen, dat kost tijd en geduld. Het gevaar is dat ouders maar blijven praten en argumenteren in plaats van grenzen te handhaven.

Opvoedingsstijl 4: Verwaarlozend

Kenmerken: Weinig regels en te weinig geborgenheid, steun, veiligheid en betrokkenheid. Het kind wordt aan zijn lot overgelaten: het kind moet het allemaal zelf uitzoeken.
Voordelen: Ouders hebben alle tijd voor zichzelf of voor  hun werk.
Nadelen: Het kind leert niet wat verstandig is, of eerlijk is en loopt hierdoor eerder het risico om met verkeerde vriendjes in aanraking te komen. In ieder geval voelt het kind zich vaak eenzaam, in de steek gelaten en niet voldoende geliefd.

Welke opvoedingsstijl past het beste bij jou en bij je kind? Dat hangt af van een aantal factoren:

  • de situatie
  • het temperament en geslacht van je kind
  • je eigen opvoeding en karakter
  • de omgeving waarin je je kind opvoedt

Comments are closed.