Stephen Covey

Door Rutger Huitema

Steven Covey Deze week sprak ik Bernard Elshout en kwam het gesprek op Stephen Covey. De vraag die opkwam is of we het werk van Covey kunnen vergelijken met NLP. Naar mijn idee kan dit zeker. Het onderzoeksterrein van Covey was namelijk exact hetzelfde als dat van de grondleggers van NLP: namelijk de randvoorwaarden bij de totstandkoming van succes. Kenmerkend aan succes is effectiviteit. Het gaat dus niet om de vraag welke resultaten succesvol mogen heten, maar om de vraag hoe je de resultaten bereikt die je wilt bereiken. Stephen R. Covey leefde van 1932 tot 2012 en groeide tijdens zijn leven uit tot één van de bekendste managementgoeroes van onze tijd. Zijn boek ‘The seven habits of highly effective people’ is een absolute bestseller geworden en laat zich zowel goed lezen door mensen met een leidinggevende positie in een bedrijf, als door mensen die op welke manier dan ook voor de uitdagingen van het volwassen leven staan. Covey had dan ook de holistische opvatting dat alle zaken des levens (werk en privé, eigen belang en dat van de ander) met elkaar in evenwicht dienen te zijn. Maar hoe bereik je dit?

Covey onderscheidde zeven eigenschappen of goede gewoontes die hiervoor nodig zijn:

1) Pro-activiteit: handelen volgens de overtuiging dat je als individu zelf de grootste invloed bent op je leven. Dit doe je door je focus te leggen op alles wat binnen je ‘cirkel van invloed’ valt

2) Doelgerichtheid: succes behaal je door eerst te bepalen wat je doelen zijn en deze bij alles wat je doet in het achterhoofd te houden. Door ergens een doel van te maken stem je zowel bewust als onbewust je handelen hierop af en vergroot je de kans op succes.

3) Prioriteiten stellen: Covey bedacht een kwadrantenmodel om onze tijd effectief en efficiënt in te delen (kwadranten genummerd met een ‘Q’)

  •  Q1 verwijst naar zaken die belangrijk én urgent zijn. Dit zijn de ‘brandjes’, de dingen die geen uitstel dulden. Volgens Covey is een leven in de ‘Q1’ modus stressvol en een teken dat we onze zaken slecht op orde hebben.
  •  Q2 verwijst naar zaken die belangrijk zijn, maar (nog) niet urgent. Denk aan relaties, het huishouden en carriere. Volgens Covey plannen succesvolle mensen vooral tijd in dit kwadrant.
  •  Q3 verwijst naar zaken die wel urgent zijn, maar niet belangrijk. Mensen die hiermee te maken hebben laten zich vaak leiden door de waan van de dag of door de belangen van andere mensen. quadrantenmodel covey
  • Q4 verwijst naar zaken die urgent noch belangrijk zijn. Tijdverspilling!

4) Win-win denken: mensen die win-win denken in plaats van win-verliezen en dus geloven in samenwerking, bereiken meer door samen sterk te staan.

5) Eerst begrijpen en dan begrepen worden: hierbij kunnen we bij uitstek denken aan wat in NLP ‘rapport’ genoemd wordt. Wederzijds begrip is voor elke relatie van levensbelang.

6) Synergie zoeken en creëren: synergetisch denken is het zien van kansen in verschillen. Dat we allemaal anders zijn is geen probleem, maar juist handig te gebruiken.

7) Het vinden van de juiste balans tussen spanning en ontspanning: door voor onszelf te zorgen blijven we in staat om dat ook voor anderen te doen en voorkomen we stress.

Stephen Covey

De zeven gewoonten van Covey hebben veel weg van de katholieke deugdenleer. Zelf was Covey mormoons en geloofde hij in klassieke normen en waarden. Covey heeft deze voor ons in een modern jasje gestoken als methode om succesvol en gelukkig te zijn. Covey heeft mogelijk nooit gehoord van NLP. Dat maakt echter weinig uit om te zien dat Covey dezelfde missie had als kaber: mensen trainen in persoonlijke effectiviteit.

Comments are closed.