En dan ben je toch zelf therapeut!

Door Karin Elshout -van Gaal

Soms vraag ik me af hoe mensen over mij denken of hoe ze mij zien. Als de alwetende therapeut? Ik vraag me dan af wat ik doe, of wat ik uitstraal dat een ander mij als DE therapeut ziet. Mijn vriendinnen niet, die zien me als Karin en snappen dat het gewoon mijn werk is. Ik ben namelijk geen therapeut, ik werk als therapeut. Ik ben Karin!

Ach, het gebeurt wel eens dat ik tegen een kennis loop te ‘mopperen’ over wat irritaties die ik

Lees meer… En dan ben je toch zelf therapeut!

Opvoedingsstijlen

Iedere ouders heeft zijn/haar eigen aanpak als het om opvoeden gaat, met hun eigen manieren en gewoonten.

De verschillende manieren van opvoeden kun je verdelen in 4 categorieën.

Opvoedingsstijlen Opvoedingsstijl 1: Autoritair

Kenmerken: Veel regels. De ouder is de baas. Houdt het kind zich niet aan de regels dan volgt er een straf. De regels worden nauwelijks uitgelegd en de ouders geven weinig ruimte voor discussie. Voordelen: Het kind weet heel precies wat zijn ouders van hem verwachten. Sommige kinderen kunnen (tijdelijk) baat hebben bij een autoritaire opvoeding. Nadelen:

Lees meer… Opvoedingsstijlen