Opvoedingsstijlen

Iedere ouders heeft zijn/haar eigen aanpak als het om opvoeden gaat, met hun eigen manieren en gewoonten.

De verschillende manieren van opvoeden kun je verdelen in 4 categorieën.

Opvoedingsstijlen Opvoedingsstijl 1: Autoritair

Kenmerken: Veel regels. De ouder is de baas. Houdt het kind zich niet aan de regels dan volgt er een straf. De regels worden nauwelijks uitgelegd en de ouders geven weinig ruimte voor discussie. Voordelen: Het kind weet heel precies wat zijn ouders van hem verwachten. Sommige kinderen kunnen (tijdelijk) baat hebben bij een autoritaire opvoeding. Nadelen:

Lees meer… Opvoedingsstijlen