The Talking Stick

Door Karin Elshout -van Gaal

The Talking Stick  wordt in de indiaanse cultuur gebruikt door de raadsleden om ‘het heilige standpunt’ te delen, talking stick steven coveywaarbij de leden in een cirkel zitten, wat een gevoel van gelijkwaardigheid symboliseert. Talking sticks worden inmiddels gebruikt in vergaderingen, trainingen, op scholen, bij het vertellen van verhalen, overal waar groepen mensen met elkaar spreken.

The Talking Stick

“The Talking Stick is het machtigste middel tot communicatie.
Spreken met The Talking Stick transformeert negatieve energie in creatieve energie.
Je kunt pas je eigen punt maken , als je het punt van de ander hebt begrepen.
Niemand mag spreken tot jij je begrepen voelt, dan geef je de stok door.
Als je inlevend en met begrip luistert, dan bevestig je de ander in zijn waarde en zijn potentieel”, aldus Steven Covey.

Het gebruik van The Talking Stick heeft een aantal regels:talking stick

  • Alle partijen zijn bereid om tot een oplossing te komen. De wil om uit een probleem te geraken moet voor iedereen aanwezig zijn.
  • Diegene die de Talking Stick vasthoudt, is de enige die spreekt. Hij mag de stick vasthouden zolang hij wil.
  • Diegene die geen Talking Stick vasthoudt,  zwijgt en luistert aandachtig en met empathie. Hij mag wel een vraag stellen om te kijken of hij het wel goed begrijpt.
  • Zodra de spreker zijn mening, stelling heeft uitgesproken, kiest hij iemand uit de groep die zijn mening in zijn eigen woorden herhaalt tot tevredenheid van de voorgaande spreker. Enkel op deze manier kan de spreker zich ‘begrepen’ voelen.
  • Zodra de spreker zich begrepen voelt, geeft hij de stok door.
  • Herhaling van de vorige spreker is uit den boze!

Comments are closed.